सन्दर्भ शिभरात्रीको

शिवरात्रीको मेलाको आगमनसँगै पशुपतिमा बढ्दै गएको रामरमीता ।
फोटो –देवकी बिष्ट

प्रतिक्रिया