नानी…

Rolpa-souryadailyरोल्पाको धवाङ गाउँका स–साना नानीहरु जंगलबाट बाख्रा चराएर घर फकर्दै । तस्वीर: एसबी पौडेल ।

प्रतिक्रिया