आजको कमाई :

राजधानी विभिन्न रुटमा सञ्चालन हुने टम्पो रोकी काठमाडौको संखमुलमा दिनभरी कमाएको पैसा गन्ती गर्दै महिला चलाक ।  तस्विर :द्वारिका काफ्ले

प्रतिक्रिया