तस्करीका उपायः


सुपारीको तस्करीमा  प्रहरीले कडाई गरेपछि खाजाको टिफिन, थैली , मनीव्यागमा समेत सुपारि राखेर ओसार पसार भईरहेको छ । ईलाका प्रहरी कायालय रानीले विराटनगरमा  वरामद गरिएका सुपारि देखाउदै । तस्विरः  गणेश लम्साल ।

प्रतिक्रिया