रेबिजका कारण वृद्धको मृत्युपछि जनावर र मानिसलाई खोप

प्रतिक्रिया