जबजको मार्गमा समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको संकल्प पूरा हुन्छ : पोखरेल

sf7df8f}F,!# c;f/ M k|]; rf}tf/L g]kfn s]Gb|Lo sld6L4f/f ;f]daf/ /fhwfgLdf cfof]lht hgtfsf] ax’bnLo hgjfb / cleJolQm :jtGqtf ljifos cGt/;+jfbdf ;xefuL x’Fb} g]skf -Pdfn]_ sf dxf;lrj z+v/ kf]v/]n nufot . t:jL/ M rGb|snf If]qL,/f;;

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गमा समाजवादको आधार तय गर्न सके समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आयोजित ‘जबज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा उनले नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि नीतिगत रूपमा समाजवादको आधार तय गर्न सके उक्त सङ्कल्प पूरा हुने बताए ।

‘जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजको सिद्धान्त अघि बढाउन देशको विकासका लागि दीर्घकालीन सोच र दूरदर्शिता थियो’, उनले भने, ‘जबज कम्युनिष्ट आन्दोलनको मात्र नभएर नेपाली आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्न मुख्य शक्ति हो, यसले एमाले स्थापित गर्न सहयोग गर्यो ।’

जबजले कानूनी सर्वोच्चता, मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गरेको र नेता भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई श्रमजीवी वर्गलाई मुख्य सिद्धान्तका रूपमा अघि सारी एउटा क्रान्तिकारी कदम चालेको बताए । जबज नेपालको राजनीतिक शिराको रूपमा उदाएको चर्चा गर्दै उहाँले तत्कालीन समयमा अध्यक्षसहित नयाँ पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था गर्नु निकै महत्वपूर्ण भएको र अहिले सबैले त्यही प्रक्रियामा अघि बढिरहेको स्मरण गराए ।

प्रतिक्रिया