अभाब

Myagdi-Bridgeम्याग्दीको गुर्जामा झोलुङ्गे पुलको अभाबका कारण अस्थायी पुलबाट खोला तर्दै स्थानीय

प्रतिक्रिया