लि..नुस..

महालेखापरिक्षकको कार्यालयका प्रमुखले बुधबार राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै । तस्विरः राष्ट्रपतिको कार्यालय ।

प्रतिक्रिया