ग्याँसको लुछाचुडी

ग्याँस नपाएर लुछाचुडी भएइरहेको कसैले घरको छतमा ग्याँ थन्काएर राखेका छन् । फोटो-द्वारिका काफ्ले

प्रतिक्रिया