ग्रामीण शैलुन

मोरङको ग्रामीण क्षेत्रमा लागेका हाटवजारमा दाह्री कपाल काटदै हजामहरु । शैलुन खोल्न नसक्ने हजामहरुले यसैगरि दाह्री कपाल काटेर आम्दानी गर्ने गरेका गर्छन् । फोटोः गणेश लम्साल

प्रतिक्रिया